Bonificació del transport per als joves 16-18

Bones notícies!

L’Ajuntament de Quart acaba de signar, amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, un conveni a través del qual es bonificarà una part del transport del joves de 16 a 18 anys (ambdós inclosos).⁣

Preu de la targeta T-10 (3,5 euros): bonificat el 100% de l’import.⁣
Preu de la càrrega mensual (10 viatges): bonificat el 50 % de l’import (5 viatges).⁣

Aquest acord serà efectiu al setembre, a l’inici del curs escolar.⁣

Nota: L’ús de la targeta T-10 és només d’una zona. En el cas del municipi de Quart és la Zona 1, la qual s’il·lustra en el mapa.

zona 1 girona-quart