Ajuts Forestals Diputació de Girona

La Diputació de Girona, dins de la campanya de suport per a la gestió forestal sostenible 2019 ha atorgat a l’Ajuntament de Quart una subvenció de 1951,64€ per a l’actualització i redacció del Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca Les Tines i altres de propietat municipal. L’Ajuntament procedirà a l’actualització d’aquest pla a fi i efecte de millorar tots els aspectes relacionats de la seva gestió forestal. Aquests treballs els durà a terme l’empresa DV Serveis especialitzada en aquestes tasques.  Agraïm a la Diputació de Girona la seva col·laboració.

Logotips