Promocions variables

2 març 2017
D’acord al que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del
Des del 1 febrer 2017 fins al 15 juny 2017
Des del 14 febrer 2017 fins al 22 juny 2017
agenda_cultural
No som poble dormitori. Som poble dinàmic!
Des del 12 gener 2017 fins al 8 juny 2017
Taller de rodaII
L'Associació de terrissers artesans de Quart organitza els següents cursos de gener a juny del 2017.       
21 febrer 2017
L'empresa de neteja Mullor cerca a Quart, per cobrir una vacant com NETEJADOR/A d'una oficina a Quart. Jornada laboral de 2,33 hores se
11 març 2017
Tripula
Un viatge estàtic dins un globus aerostàtic. Un espectacle per navegar fora del món, deixant-te endur per l’aire i la imaginació.
4 març 2017
quartnestoltes
 
Des del 17 març 2017 fins al 15 desembre 2017
El servei comarcal de recollida de mobles té lloc el tercer divendres de cada mes. Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament. Per a més infor
Des del 4 novembre 2016 fins al 23 desembre 2016
gengran