ADF Quart

L’ADF de Quart ha realitzat els treballs d’obertura i manteniment d’una línia de defensa i de repàs de ferm i neteja de 10 kms de vials, per la franja ha obtingut un ajut de la Generalitat de 29.985,13 € i per fer el repàs de ferm i la neteja de marges ha obtingut un ajut de la Diputació de Girona de 3.580,66€.