ADF Quart

L’ADF de Quart ha realitzat els treballs d’obertura i manteniment d’una línia de defensa de 14,80 ha, ha obtingut un ajut de la Generalitat de 29.986,36 € i pel repàs de ferm, cunetes i trenques en 5,519 km de camins ha obtingut un ajut de la Diputació de Girona de 2.980,26€.