Retaule de rajola de Palol d’Onyar, bastit el primer terç del S. XVIII