Modificació i actualització de dades

Qui pot sol·licitar-ho

Les entitats inscrites.

On sol·licitar-ho

Presencialment a l’Ajuntament o bé per la seu electrònica de l’Ajuntament.

Com sol·licitar-ho

Mitjançant la sol·licitud de Modificació i actualització de dades, adjuntant la documentació requerida de la mateixa, acreditada de la forma que s’indica.

Sol·licitud