Inscripció

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol entitat que tingui la seu social i activitat principal en el terme municipal de Quart, que estigui legalment constituïda com a entitat, segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya i que l’entitat hagi formalitzat la petició d’ingrés amb una instància  a l’Ajuntament de Quart, adjuntant els seus estatuts.

On sol·licitar-ho?

A l’Ajuntament, presencialment o en la seu electrònica.

Com sol·licitar-ho?

Mitjançant la sol·licitud, adjuntant la documentació requerida de la mateixa, acreditada de la forma que s’indica.