Ple

Les eleccions celebrades el passat 26 de maig del 2019 van fer composar el Ple de la següent forma:
Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM) 5 regidors
Esquerra republicana de Catalunya (ERC-AM) 2 regidors
Independents per Quart Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-CP) 2 regidors
Candidatura d’unitat popular – Alternativa Municipalista CUP-AMUNT  1 regidor
Junts per Quart (JxCAT-JUNTS) 1 regidor

Les regidories queden composades de la següent forma:

1.Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Cortés Cardenal (QA):

 • Medi Ambient
 • Obres i Serveis
 • Urbanisme

2.Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Narcís Mas Martí(PSC):

 • Hisenda

3.Regidora: Sra. Silvia Ballesteros Olmedo(QA):

 • Serveis Socials
 • Cooperació
 • Igualtat

4.Regidor Sr. Samuel Lado Franco (QA):

 • Joventut
 • Comunicació

5.Regidora Sra. Vanesa Edith Larramendy(QA):

 • Festes
 • Educació
 • Esports

6.Regidora Sra. Gemma Borgoñoz Motjer(PSC):

 • Gent Gran

7.Regidor Sr. Jordi Batlle Egea (Regidor no adscrit):

 • Promoció Econòmica
 • Transparència
 • Identitat cultural

8. Regidor Arnau Benac González (ERC):

 • Entitats

9. Regidor Josep Roura Méndez (ERC):

 • Salut

Es reserven per l’Alcaldia, és a dir, Carles Gutiérrez Medina (QA), les àrees de :

 • Governació i règim Intern
 • Participació
 • Cultura
 • Seguretat

A l’oposició resta com a regidor:

Carles Serra Coll (CUP)