Residus

Deixalleria de Girona

Els usuaris podeu consultar les  aportacions realitzades a deixalleria de Girona (enllaç extern feu clic). És necessari introduir el número imprès a la targeta d’usuari de la deixalleria.

 

 

ENERGIA

El Canvi Climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants d’avui en dia; l’ús intensiu dels recursos, en especial de l’energia, n’és la causa principal. La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic, i és també un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte és un compromís voluntari pel qual els municipis que s’hi adhereixen assumeixen l’objectiu de reduir les seves emissions de GEH més d’un 20% l’any 2020, mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del «20/20/20», és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors). Més informació: https://www.pactodelosalcaldes.eu/

El Ple de l’Ajuntament de Quart en sessió extraordinària celebrada el 20 de maig de 2013 acorda ratificar pel Decret d’Alcaldia 9/2013 l’adhesió al Pacte  d’Alcaldes i Alcaldesses, fent seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans  d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.

Amb el suport del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) http://www.cilma.cat/cilma/objectius/, l’Ajuntament de Quart elabora el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Quart, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 03 de març  de 2016. https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/firmantes/plan-de-acci%C3%B3n.html?scity_id=7029

Us informem que aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i el termini per a presentar sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2018.

Aquestes subvencions són destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Segons les bases de la convocatòria l’ajut varia entre el 30 i 40% del pressupost, amb un import màxim de 14.000 euros, tot i que aquests imports es poden incrementar segons les actuacions.

Més informació: http://www.cilma.cat/agenda/convocatoria-de-subvencions-per-al-foment-de-la- rehabilitacio-dedificis-de-tipologia-residencial-per-a-lany-2018/

 

AJUNTAMENT

bossesPodeu recollir bosses per la matèria orgànica facilitades pel Consell Comarcal del Gironès a les dependències municipals.