Informació al contribuent

Xaloc

Xaloc, és l’organisme de la Diputació de Girona que té delegada la gestió tributària del nostre Ajuntament.

El calendari fiscal per al exercici de 2016 serà el següent, amb els fraccionaments previstos a les ordenances fiscals. Recordeu que el fraccionament no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any.

xaloc

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a qualsevol dubte, consulta o gestió, les oficines centrals de XALOC: Av. Sant Francesc, 29 de Girona o tel. 872 081 791