Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 303 AJUNTAMENT DE FIGUERES - Aprovació del padró fiscal del tercer sector del quart trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 200 AJUNTAMENT DE QUART - Bases i convocatòria del procediment de selecció d'un/a tècnic/a auxiliar de cultura, festes i joventut
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 197 AJUNTAMENT DE QUART - Bases i convocatòria del procediment de selecció d'una plaça d'auxiliar de biblioteca
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 196 AJUNTAMENT DE QUART - Convocatòria de les proves selectives per a la provisió d'una plaça de tècnic de desenvolupament comunitari i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 33 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva del pressupost general i els seus annexos per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 9939 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació inicial del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10007 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9719 AJUNTAMENT DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona per a la redacció, finançament i contractació conjunta del "Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona"