Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1362 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte sobre l'aprovació del padró fiscal del quart trimestre de l'exercici 2016 del consum d'aigua potable
Exercici: 2017 Bop: 35-0 Edicte: 1336 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del quart trimestre de 2016
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 889 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació d'un padró fiscal del quart trimestre de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 22-0 Edicte: 619 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 22-0 Edicte: 618 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 20-0 Edicte: 513 AJUNTAMENT DE VILAFANT Edicte d'aprovació del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 407 AJUNTAMENT DE QUART Anunci de licitació per a la venda de parcel·les
Exercici: 2017 Bop: 16-0 Edicte: 447 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017