Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4237 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació definitiva del mapa de la protecció envers la contaminació lumínica
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3812 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3811 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 82-0 Edicte: 3351 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3135 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial de la modificació del projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació "El Celrè"
Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3134 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació d'una concessió administrativa (Bar piscina)
Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació del contracte de serveis de Camps de treball per a joves de Quart
Exercici: 2017 Bop: 77-0 Edicte: 3132 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les obres subjectes al règim de comunicació prèvia