Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5587 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament de membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5586 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5585 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5370 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5060 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de control de mosquits
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5057 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4910 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4738 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018