Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2193 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de correcció d'errors
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1830 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'uns projectes d'obra
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1812 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1803 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de convocatòria de les proves selectives per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de medi ambient i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1802 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1076 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte d'aprovació del padró fiscal del tercer i quart trimestre de l'exercici 2018 del consum d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 513 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del quart trimestre de 2018 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 197 AJUNTAMENT DE VILAFANT Edicte d'aprovació del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2018