Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6717 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6688 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per la constitució d'una borsa de treball d'un/a mestre/a i d'un/a educador/a per la llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5587 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament de membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5586 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5585 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5370 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5060 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de control de mosquits
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5057 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de nomenament d'una funcionària de carrera