Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 53-0 Edicte: 2056 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació inicial del mapa de la protecció envers la contaminació lumínica
Exercici: 2017 Bop: 53-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació provisional del Pla Especial 1a fase Coopecarn Girona SLU
Exercici: 2017 Bop: 52-0 Edicte: 1943 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per la promoció interna oposició d'una plaça d'oficial primera (grup C2) per la brigada de serveis múltiples
Exercici: 2017 Bop: 46-0 Edicte: 1675 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació d'una concessió administrativa (Piscina municipal)
Exercici: 2017 Bop: 46-0 Edicte: 1673 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació d'una concessió administrativa (Bar piscina municipal)
Exercici: 2017 Bop: 45-0 Edicte: 1635 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de licitació per a la contractació del servei de prevenció de Riscos Laborals aliè de l'Ajuntament de Quart
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1362 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte sobre l'aprovació del padró fiscal del quart trimestre de l'exercici 2016 del consum d'aigua potable
Exercici: 2017 Bop: 35-0 Edicte: 1336 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del quart trimestre de 2016