Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 197 AJUNTAMENT DE VILAFANT Edicte d'aprovació del padró pels serveis de subministrament d'aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació d'escombraries corresponent al quart trimestre de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 69 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del quart trimestre 2018 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 137 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al segon sector del quart trimestre de 2018 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 54 DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci per fer pública la relació d'ajuts i subvencions corresponents al quart trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10949 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús i obra provisional
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10742 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10343 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al primer sector del quart trimestre de 2018 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10109 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada