Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7142 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7056 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de l'inventari de camins públics de Quart
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6494 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de convocatòria pública per cobrir la plaça vacant de jutge de pau suplent
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6463 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5312 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4263 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4261 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4259 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres