Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 105-0 Edicte: 3221 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Aprovació inicial del Projecte simplificat per a la implantació d'una deixalleria bàsica al municipi de Quart
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2971 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020, corresponent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2927 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa de les visites al Museu de la Terrissa de Quart
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2907 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2669 AJUNTAMENT DE QUART - Aprovació provisional del Pla de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2619 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del quart trimestre de 2019 de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Exercici: 2020 Bop: 83-0 Edicte: 2559 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública i període de pagament voluntari del padró de l'aigua del quart trimestre de 2019 de l'Ajuntament de Mieres