Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6165 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6140 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6139 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació de les bases per a la selecció d'un/a ordenança de museu, laboral temporal d'interinitat, mitjançant concurs
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5680 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus públics
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4961 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de 2/2017 de modificació de pressupost
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4745 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4237 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació definitiva del mapa de la protecció envers la contaminació lumínica
Exercici: 2017 Bop: 92-0 Edicte: 3812 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública de modificació d'una ordenança fiscal