Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5312 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4263 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4261 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4259 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3002 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació d'una concessió administrativa (Bar piscina)
Exercici: 2018 Bop: 68-0 Edicte: 2884 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de reparcel·lació de la modificació núm. 2 de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2018 Bop: 54-0 Edicte: 2252 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1756 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'una concessió administrativa (Bar local social)