Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8924 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de publicació del cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 9070 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de correcció d'errors
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8896 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8298 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'una modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8237 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de convocatòria de les proves selectives per a la provisió d'una plaça d'arquitecte tècnic o enginyer tècnic i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8234 AJUNTAMENT DE QUART Edicte de convocatòria de les proves selectives per a la provisió d'una plaça d'arquitecte tècnic i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8112 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7875 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable