Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 253 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al primer sector del quart trimestre de 2017 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 252 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al segon sector del quart trimestre de 2017 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 251 AJUNTAMENT DE FIGUERES Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del quart trimestre de 2017 de la taxa pel subministrament d'aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
Exercici: 2018 Bop: 7-0 Edicte: 110 DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Anunci per fer pública la relació d'ajuts i subvencions corresponents al quart trimestre de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10629 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 238-0 Edicte: 10619 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10023 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial de l'inventari de camins públics de Quart
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10022 AJUNTAMENT DE QUART Anunci d'aprovació definitiva del catàleg d'arbres d'interès local de Quart