Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8831 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 188-0 Edicte: 8043 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per a la promoció interna del concurs oposició d'una plaça d'administratiu/va funcionari/a (grup c1)
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7895 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7894 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 159-0 Edicte: 7121 AJUNTAMENT DE QUART Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6815 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre retribució de membres corporatius
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6814 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre delegacions de l'alcalde a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE QUART Edicte sobre delegacions de l'alcalde a favor de regidors